APTEKA HERBA   ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 20   50-370 Wrocław tel. 71-328-10-55 Pn - Pt: 9:00 - 19:00   |   Sob: 9:00 - 14:00

 

 

  

    

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  dzieci do 18 roku życia,młodzież do 26 roku życia,osoby dorosłe powyżej 26 roku życia oraz kobiety ciężarne objęte są refundacją na zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych do kwoty 300 złotych.

Dzieci,młodzież do 26 roku życia oraz kobiety ciężarne mają refundację 100% czyli nie dopłacają do zestawów infuzyjnych.

  Osoby dorosłe mają refundację w wysokości 70% sumy czyli dopłacają miesięcznie 90zł.






Podstawą do otrzymania refundowanych wkłuć jest posiadanie ważnej "Karty potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie"oraz Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Kartę potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wydaje raz na rok Oddział NFZ, właściwy dla miejsca zamieszkania. Karta ważna jest tylko 12 miesięcy (lub mniej) i należy pamiętać o pobraniu kolejnej na następny rok. Zlecenie wystawia uprawniony lekarz. Zlecenie można otrzymać do 10 szt. (na jeden miesiąc-do kwoty 300zł), 20 szt. (na dwa miesiące do kwoty 600zł) i 30 szt. (na trzy miesiące-do kwoty 900zł).W przypadku osób dorosłych 26+ refundacja wynosi 70% sumy,w przypadku dzieci i młodzieży do 18roku i kobiet ciężarnych wynosi 100% sumy.Ważność zlecenia upływa w ostatnim dniu miesiąca, na które zostało wypisane zlecenie czyli zlecenie za I,II i III jest ważne do końca marca ale UWAGA aby pobrać osprzęt za dany miesiąc trzeba się zgłosić do końca danego miesiąca czyli aby pobrać osprzęt za I,II,III trzeba zgłosić się do końca stycznia,aby za II,III do końca lutego,aby za III do końca marca. Jednorazowo można pobrać osprzęt maksymalnie za trzy miesiące.

 

Należy zwrócić uwagę, czy zlecenie jest prawidłowo wypisane, czyli czy jest pieczątka przychodni lub ZOZu (u góry zlecenia), czy wpisany jest odpowiedni kod środka pomocniczego dla dzieci do 18 lat i młodzieży do 26lat P.091.01, dla osób dorosłych powyżej 26 roku życia P.091.00,dla kobiet w ciąży P.091.02. Na zleceniu musi być data wystawienia, pieczątka i podpis lekarza lub pielęgniarki (przy kontynuacji). Jeśli na zleceniu widnieje jakakolwiek poprawka musi być ona oparafowana i opieczętowana przez lekarza lub pielęgniarkę.

 

wzor-zlecenia-wklucia

 

 

 

Aktualny Wzór Zlecenia na zaopatrzenie do pobrania:  [pobierz]

 Przykładowo wypełnione nowe zlecenie na zaopatrzenie (lekarz wypełnia tylko pierwszą stronę)  [pobierz]

  


jesteśmy na Facebooku

Polityka Cookies

Ta strona używa plików Cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze

Dowiedz się więcej

Akceptujesz?

Tak